افزایش وابستگی مردم به گوشی های هوشمند در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش استفاده از گوشی هوشمند و کاهش مکالمه تلفنی در بریتانیا

در بریتانیا، استفاده مردم از گوشیهای هوشمند بیشتر شده اما برای اولین بار مکالمه تلفنی با موبایل کاهش داشته‌است. این نظر سنجی را آفکام یا سازمان تنظیم مقررات رسانه ای بریتانیا انجام داده و نشان می‌دهد که مردم، روز به روز، بیشتر به گوشی های هوشمندشان، وابسته می شوند. گزارش شهریار صیامی را ببینید.