اقدام بانک مرکزی ترکیه برای حل بحران لیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقدام بانک مرکزی ترکیه برای حل بحران لیر

بانک مرکزی ترکیه می گوید برای مقابله با بحران اقتصادی، اقداماتی فوری انجام خواهد داد، از جمله تامین نقدینگی کافی برای بانکها. با وجود این، ارزش لیر، واحد پول ترکیه در برابر ارزهای خارجی باز هم کم شد. شاخص بازارهای بورسِ اروپا هم امروز از ترس سرایت بحران ترکیه به بعضی بانکهای اروپایی کاهش داشت. وزارت کشور ترکیه هم گفته کسانی که در شبکه های اجتماعی خبرهای دروغ درباره اقتصاد ترکیه منتشر کنند تحت پیگرد قرار می گیرند. امیر پایور از ادامه سقوط لیرِ ترکیه گزارش می دهد.