کرگدن‌ها در افریقای جنوبی شکار فساد مالی می شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کرگدن‌ها در افریقای جنوبی شکار فساد مالی می شوند

شمار کرگدن هایی که در آفریقای جنوبی به خاطر شاخ هایشان گرفتار شکارچیان غیرقانونی می‌شوند، همچنان بالاست. بی بی سی دریافته که فساد مالی و اداری دست شکارچیان و قاچاقچیان را در کشتن کرگدنها باز گذاشته‌است. گزارش الستر لیت هد را ببینید.