آغاز سختگیری همسایگان ونزوئلا بر مهاجران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز سختگیری همسایگان ونزوئلا بر مهاجران

یک مقام سازمان ملل گفته است سیل مهاجرت از ونزوئلا، در حال تبدیل شدن به بحرانی مشابه بحران پناهجویان مدیترانه است. هر چند کشورهای همسایه ونزوئلا تاکنون نسبت به آوارگان این کشور، سخاوت و مهمان نوازی نشان داده اند؛ اما سازمان ملل می‌گوید خطر تغییر رفتار آنها زیاد است. سیاوش اردلان گزارش می دهد