درگذشت جان مک‌کین، سناتور متفاوت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگذشت جان مک‌کین، سناتور متفاوت

جان مک‌کین، سناتور آمریکایی درگذشت. آقای مک‌کین حدود یک سال بود که با سرطان مغز دست و پنجه نرم می کرد. او دو بار برای ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب جمهوریخواه نامزد شده بود؛ یک بار هم بدلیل مطرح کردن ایده بمباران ایران، انتقاد فعالان مخالف جنگ را بر انگیخت. برخی مواضع او در برابر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یک سال گذشته او را در بین برخی مخالفان آقای ترامپ محبوب کرد. او هنگام مرگ ۸۱ سال داشت.