تاجیکستان: ده‌ها سال چشم انتظار ناپدیدشدگان جنگ‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاجیکستان: ده‌ها سال چشم انتظار ناپدیدشدگان جنگ‌ها

در تاجیکستان دست کم چهار گروه از افراد ناپدید شده‌اند. کسانی که به جنگ جهانی دوم رفتند و بی‌نام و نشان شدند، ناپدیدشدگان جنگ داخلی تاجیکستان و افرادی که به سوریه و عراق رفتند و سرنوشتشان تا به حال مشخص نیست. در روز جهانی ناپدیدشدگان، خبرنگارمان سهراب ضیا به چند خانواده‌ سر زده که .سالهاست با یاد عزیزان گمشده خود زندگی می‌کنند.

موضوعات مرتبط