گرمایش زمین ضایعات کشاورزی را بیشتر می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرمایش زمین ضایعات کشاورزی را بیشتر می کند

تحقیقات نشان داده که با تغییرات اقلیمی، احتمال آسیب دیدن محصولات کشاورزی هم بیشتر می‌‎شود. در شرایطی که گرمتر شدن هوا ایجاد میکند، حشراتی که آفات نباتی هستند بیشتر زادوولد میکنند و غذای بیشتری هم نیاز دارند. گزارش سیاوش اردلان را ببینید.