انتخابات سراسری؛ بن‌بست سیاسی در سوئد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات سراسری؛ بن‌بست سیاسی در سوئد

با شمارش تقریبا همه آرا در انتخابات سراسری سوئد، دو بلوک مهم سیاسی، شانه به شانه هم هستند. در مقابل، یک حزب راست افراطی نسبت به دوره قبل نتایج بسیار بهتری به دست آورده است. حزب ضد مهاجرت 'دمکرات های سوئد' حدود هجده درصد آرا را کسب کرده، یعنی پنج درصد بیشتر از دوره قبل ائتلاف حاکم چپ میانه هم بیش از ۴۰ درصد آرا را بدست آورده و چند دهم درصد جلوتر از ائتلاف راست میانه است. باران عباسی گزارش می دهد.

در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می شود.

موضوعات مرتبط