معضل  پناهجویان در بروکسل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضل پناهجویان در بروکسل

بلژیک برای حل مشکل پناهجوها و مقابله با قاچاقچیان انسان، از بریتانیا درخواست کمک کرده است. پلیس بلژیک در یورشی شبانه حدود صد قاچاقچی انسان را بازداشت کرده است. بعضی از پلیس‌ها و مقامهای محلی اما این کار را اتلاف وقت می‌دانند چرا که بیشتر افراد بازداشت شده، ظرف چند ساعت آزاد می‌شوند. دیمن گراماتیکس گزارش می‌دهد.

در این گزارش نور فلش دوربین دیده می‌شود.