نگرانی استرالیایی‌ها از پیدا شدن سوزن در توت فرنگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی استرالیایی‌ها از پیدا شدن سوزن در توت فرنگی

در استرالیا، پیدا شدن سوزن در توت فرنگی، خیلی ها را نگران کرده است. در شش ایالت و منطقه، توت فرنگی های دستکاری شده دیده شده است. یک نفر هم که از آنها خورده بود، کارش به بیمارستان کشید. حالا چند نوع توت فرنگی از بازار جمع شده است. در نیوزیلند هم فروشگاههای بزرگ، فروش توت فرنگی وارداتی از استرالیا را متوقف کرده اند.

جورجینا اسمایت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط