افزایش نگرانی‌ها از طرح اسرائیل برای تخریب یک روستای فلسطینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش نگرانی‌ها از طرح اسرائیل برای تخریب یک روستای فلسطینی

تصمیم اسرائیل برای بیرون راندن ساکنان یک روستای فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن نگرانی درباره رنگ باختن رویای تشکیل کشور مستقل فلسطین را بیشتر کرده است. روستای خان احمر فقط حدود دویست نفر جمعیت دارد ولی سر راه یک جاده اصلی میان کرانه باختری و شرق بیت المقدس است.

جرمی بوئن سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی گزارش می دهد.