بالا گرفتن جنگ تجاری میان چین و آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن جنگ تجاری میان چین و آمریکا

چین قصد دارد بر ۶۰ میلیارد دلار کالایی که از آمریکا وارد می کند، تعرفه های سنگین بگذارد. پاسخی به اقدام آمریکا که بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی تعرفه گذاشته است. تعرفه های تازه، کالاهای مصرفی را هم شامل می شود. از جمله برای اولین بار چمدان و مبلمان. جزئیات در گزارشی از شارانجیت لیل.