یک میلیون کودک یمنی دیگر در خطر گرسنگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک میلیون کودک یمنی دیگر در خطر گرسنگی

جنگ بر سر بندر حدیده در یمن، یک میلیون کودک گرسنه دیگر هم برای این کشور به جا می گذارد. این هشدار خیریه ای بریتانیایی است به نام کودکان را نجات دهید. آماری که این موسسه منتشر کرده نشان می دهد که بیش از پنج میلیون کودک یمنی گرسنه است و اگر ارتباط میان بندر حدیده با صنعا قطع شود این شمار افزایش چشمگیری خواهد یافت.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط