سفر به شهر دو قلو‌ها در برزیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر به شهر دو قلو‌ها در برزیل

کاندیدو گودوی، شهر کوچکی است در برزیل در نزدیکی مرز آرژانتین، با جمعیتی حدود هفت هزار نفر. شهری که به خاطر دوقلوهای فراوانش، در جهان مشهور شده است. بی بی سی به این شهر رفته و با تعدادی از این دوقلوها گفتگو کرده و در مورد علت تعداد زیاد دوقلوها در این شهر پرسیده است.