خط و نشان‌های جدایی: اتحادیه اروپا و بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خط و نشان‌های جدایی: اتحادیه اروپا و بریتانیا

برای دومین روز سران اتحادیه اروپا بجز بریتانیا گردهم آمده اند تا درباره طرح لندن برای خروج از اتحادیه اروپا صحبت کنند. آنها می‌خواهند قبل از اینکه با این طرح موافقت کنند، ترزا می نخست وزیر ضمانتهایی به آنها بدهد. بریتانیا قرار است تا هفته دوم فروردین از این اتحادیه خارج شود.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط