هنرمندی که مرز بین وهم و واقعیت را به هم می ریزد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرمندی که مرز بین وهم و واقعیت را به هم می ریزد

بعضی اوقات نباید آنچه را که چشممان می‌بیند باور کنیم. هاوارد لی، که در یوتیوب به یک ستاره تبدیل شده مهارتش در نقاشی را به رخ ما می‌کشد تا بدانیم که نباید همیشه به چشمها اعتماد کنیم. شرکت های بزرگ هم از این طراحی‌های گول زننده بهره می‌برند. جزئیات بیشتر را از زبان خود هنرمند بشنوید.