درخواست یونیسف از کشورهای عضو سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت کودکان مهاجر در یونان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونیسف: به داد کودکان پناهجو در یونان برسید!

صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از اتحادیه اروپا خواسته تا مهاجران کودک در یونان را هر چه سریعتر اسکان بدهد. به گفته این سازمان امسال تعداد کودکانی که به جزایر یونان آمده اند ۳۰ درصد افزایش داشته است. یونیسف می‌گوید امسال بیش از هفت هزار کودک به هزاران کودک دیگر در مراکز پذیرش پناهجویان و اردوگاه های ناامن در یونان پیوسته اند.

مهدی بیگی گزارش می دهد.