وکیل ترامپ سخنران مهمان در گردهمایی مجاهدین خلق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وکیل ترامپ سخنران مهمان در گردهمایی مجاهدین خلق

رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه این کشور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شدند. همزمان وکیل آقای ترامپ در جمع هوادارن سازمان مجاهدین خلق در نیویورک سخنرانی کرده و گفته شخصیتهای چون مریم رجوی باید رهبری ایران را بر عهده گیرند.

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.