ادعاهای تازه درباره هویت واقعی مظنون سالزبری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادعاهای تازه درباره هویت واقعی مظنون سالزبری

یک وبسایت روزنامه نگاری تحقیقی می‌گوید که به هویت واقعی یکی از ماموران اطلاعاتی روسیه که به حمله با سم اعصاب در سالزبری بریتانیا مظنون هستند پی برده‌است. گروه روزنامه نگاری بلینگ‌کت مدعی شده که نام واقعی شخصی که روسلان بوشیروف معرفی شده در واقع آناتولی چپیگا است. مقام های بریتانیا از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده‌اند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط