برایان هوک: از کسی نخواستیم برجام را ترک کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برایان هوک: از کسی نخواستیم برجام را ترک کند

برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در صحبت با بی بی سی فارسی گفته ما کسی را تهدید نکردیم و از کسی نخواستیم برجام را نقض کند. بحث برجام و تحریم های آمریکا علیه ایران این روزها در صدر اخبار رسانه ها بود. خروج آمریکا از توافق برجام با مقاومت جهانی روبروست و آمریکا در تلاش است تا دیگر کشورها را با سیاست های خود علیه ایران همراه کند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.