بررسی ادعای آزار جنسی کاوانا در سنا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی ادعای آزار جنسی کاوانا در سنا

روند گزینش نهمین قاضی دادگاه عالی آمریکا بسیار پیچیده شده است. گزینه دونالد ترامپ، بِرت کاواناست که با اتهام آزار جنسی روبروست. "کریستین بلازی فورد" می‌گوید وقتی هر دو در دبیرستان بودند، اقای کاوانا با او بدرفتاری جنسی کرده است. اتهامی که او بشدت رد کرده است. پنجشنبه برای ۹ ساعت آنها جداگانه مقابل کمیته قضایی مجلس سنا شهادت دادند. امروز قرار است کمیته سنا تصمیم بگیرد که به سنا توصیه کند صلاحیت او را تایید کند یا نه.

کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط