شمار قربانیان سونامی در اندونزی دو برابر شد: ۸۳۲ نفر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمار قربانیان سونامی در اندونزی دو برابر شد: ۸۳۲ نفر

مقام های اندونزی می گویند شمار کشته های زلزله و سونامی روز جمعه، به دستکم ۸۳۲ نفر رسیده است. امدادگران می گویند هنوز افراد زیادی در شهر پالو، زیر آوارند و احتمال دارد شمار کشته ها به هزاران نفر برسد. دسترسی به مناطق دور و بر شهر پالو، به دلیل آسیب دیدن جاده ها و شبکه ارتباطی هنوز ممکن نیست. به همین دلیل عملیات نجات زیر آوار مانده ها کند پیش می رود.

شبنم شعبانی گزارش می دهد.