پادکست چطور پدید آمد؟ چطور پدیده شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پادکست چطور پدید آمد؟ چطور پدیده شد؟

امروز روز جهانی پادکست است. رسانه ای که در دنیای مدرن ایجاد شده و طرفداران زیادی دارد. در سال ۲۰۰۴ بود که یک روزنامه نگار بریتانیایی در ستونی در روزنامه گاردین اسم پادکست را که ترکیبی از دوکلمه پاد و برادکست است پیشنهاد داد. در فارسی هم برای آن جایگزینهایی ساخته شد مثل تدوین صوتی یا پادپخش.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط