داستان یک زن ایزدی؛ 'داعش ' چه بر سرش آورد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان نادیا مراد؛ 'داعش ' چه بر سرش آورد؟

وقتی گروه موسوم به دولت اسلامی به سنجار و روستاهایی که کردهای ایزدی ساکن آن هستند حمله کرد خبرهای زیادی منتشر شد درباره اینکه نیروهای این گروه زنان جوان را با خود برده‌اند. بعدها هم گزارش‌ها حاکی از فروختن این زنان بود. بعضی رهبران محلی تلاش کردند تا حتی با پرداخت پول این زنان را پس بگیرند. هر از چند گاهی بعضی از این زنان با کمک مردم شهرهای تحت کنترل داعش موفق شدند فرار کنند.

نادیا مراد پس از فرار از دست داعش با نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه کرد و داستان خود را گفت.

موضوعات مرتبط