دستگیری "جاسوسان روس" و اتهام حملات سایبری علیه روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگیری "جاسوسان روس" و اتهام حملات سایبری علیه روسیه

بریتانیا، هلند و آمریکا روسیه را به انجام حملات سایبری گسترده متهم کرده اند. مقام های قضایی آمریکا هفت نفر را به دست داشتن در رخنه به یک سایت هسته ای و سازمان مبارزه با دوپینگ متهم کرده‌اند. روسیه به‌کلی این اتهام‌ها را رد می کند. گوردن کوررا خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.