نوبل صلح به مبارزان با تجاوز جنسی رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوبل صلح به مبارزان با تجاوز جنسی رسید

جایزه نوبل صلح امسال به نادیا مراد فعال حقوق ایزدی‌ها و دنیس موک وگه پزشک زنان اهل کنگو داده شد. به خاطر تلاش های این دو برای مبارزه با تجاوز جنسی به عنوان ابزاری در جنگ. شبه نظامیان داعش نادیا مراد را چهار سال پیش در عراق برای سه ماه به بردگی جنسی وادار کردند و پس از رهایی او از جنایات آنها پرده برداشته است. دکتر موک وگه هم در جمهوری دموکراتیک کنگو تلاش کرده سلامت جسمی و روحی زنان قربانی تجاوز را به آنها برگرداند. گزارش بهرنگ تاج دین جزئیات ناراحت کننده‌ای دارد که شنیدنش برای کودکان مناسب نیست.

موضوعات مرتبط