اثرات گرمایش جهانی روی زندگی مردم ویتنام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثرات گرمایش جهانی روی زندگی مردم ویتنام

دانشمندان سازمان ملل این هفته در کره جنوبی هستند تا در مورد کارهای لازم برای محدود کردن گرمایش جهانی تصمیم بگیرند. کشورها توافق کرده اند که افزایش دما را به طور متوسط به دو درجه محدود کنند. اما دانشمندان نگرانند که این مقدار هم بسیار زیاد باشد.

دیوید شوکمن،خبرنگار علمی بی بی سی، گزارش می‌دهد.