افتتاح شعبه دانشگاه آسیای مرکزی در تاجکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح شعبه دانشگاه آسیای مرکزی در تاجیکستان

در شهر خاروغ، مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان، یکی از شعبه های دانشگاه آسیای مرکزی افتتاح شده است. این دانشگاه علاوه بر تاجیکستان در قرقیزستان و قزاقستان هم شعبه دارد و به منظور توسعه مناطق کوهستانی آسیای میانه ساخته شده است. شعبه ولایت بدخشان با سرمایه آقاخان چهارم، رهبر شیعیان اسماعیلی ساخته شده. سهراب ضیا، در نخستین بخش از گزارش هایش درباره ولایت بدخشان ما را به دیدن این دانشگاه می برد.