بازداشت با کمک پهپاد پلیس؛ مظنون به تجاوز آزاد شد

عکس پهپاد حق نشر عکس Lincolnshire Police

مردی که به ظن "تجاوز" به یک دختر ۱۶ ساله، با کمک پهپاد پلیس بریتانیا بازداشت شده بود، بدون آنکه متهم شود آزاد شد.

این مرد که بین ۳۰ تا ۴۰ ساله بود، در منطقه‌ای واقع در شهر بستون در لینکلن‌شر انگلستان بازداشت شد.

دستگیری بعد از آن صورت گرفت که یک دختر ۱۶ ساله، صبح شنبه با پلیس تماس گرفت و گفت به او "تجاوز" شده و هنوز همراه "متجاوز" است.

پلیس با ردیابی این تماس، دریافت منطقه مورد اشاره دختر، یک کارخانه تخریب شده قدیمی است و با اعزام یک پهپاد مجهز به دوربین فراسرخ، توانست آنها را بیابد و یک مرد را در این رابطه بازداشت کرد.

یک سخنگوی پلیس گفته که در رابطه با این پرونده اقدام دیگری انجام نخواهد شد.

دختری که با پلیس تماس گرفته بود، تحت مراقبت ماموران ویژه پلیس که برای مقابله با موارد مشابه آموزش دیده‌اند قرار دارد.

سکس بدون رضایت در سوئد تجاوز محسوب می‌شود

موضوعات مرتبط