عکس: ملانیا ترامپ در آفریقا

در کنیا خانم ترامپ از مرکز نگهداری بچه‌ فیل‌های یتیم دیدار کرد حق نشر عکس Reuters
Image caption در کنیا خانم ترامپ از مرکز نگهداری بچه‌ فیل‌های یتیم دیدار کرد

ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا به غنا، مالاوی، کنیا و مصر سفر کرده است. این اولین سفر عمده خارجی او است که بدون حضور دونالد ترامپ انجام می‌شود. هدف از این سفرجلب توجه بیشتر به رفاه کودکان بوده است.

آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیدن هنوز به آفریقا سفر نکرده است. گفته شده بود او در ماه فوریه ۲۰۱۷ چند کشور آفریقایی را 'چاله مستراح" خوانده است.

گزارش شده که سفر خانم ترامپ به آفریقا به منظور کاستن از تنش‌ها و نزدیک‌تر کردن کشورها بوده است.

کلاه خانم ترامپ در کنیا با انتقادهایی رو‌به‌رو شد. منتقدان گفتند این کلاه در دوران استعماری استفاده می‌شده است حق نشر عکس Reuters
Image caption کلاه خانم ترامپ در کنیا با انتقادهایی رو‌به‌رو شد. منتقدان گفتند این کلاه در دوران استعماری استفاده می‌شده است
سفر خانم ترامپ از آکرا، پایتخت غنا آغاز شد حق نشر عکس AFP
Image caption سفر خانم ترامپ از آکرا، پایتخت غنا آغاز شد
زنان در آکرا، پایتخت غنا حق نشر عکس Reuters
Image caption زنان دستفروش در آکرا، پایتخت غنا
خانم ترامپ در غنا از محلی که بردگان را نگه می‌داشتند دیدن کرد حق نشر عکس AFP
Image caption خانم ترامپ در غنا از محلی که بردگان را نگه می‌داشتند دیدن کرد
خانم ترامپ در محلی که بردگان را معامله می‌کردند دیدار کرد و گفت آنچه اتفاق می‌افتاد، یک فاجعه بود حق نشر عکس AFP
Image caption خانم ترامپ در محلی که بردگان را معامله می‌کردند دیدار کرد و گفت آنچه اتفاق می‌افتاد، یک فاجعه بود
خانم ترامپ در سفر خود روی رفاه کودکان متمرکز شد حق نشر عکس AFP
Image caption خانم ترامپ در سفر خود روی رفاه کودکان متمرکز شد
ملانیا ترامپ حق نشر عکس AFP
ملانیا ترامپ در کنار گرترود ماسه‌کو، بانوی اول مالاوی حق نشر عکس AFP
Image caption ملانیا ترامپ در کنار گرترود ماسه‌کو، بانوی اول مالاوی
خانم ترامپ در مالاوی با کودکان دبستانی دیدار کرد حق نشر عکس AFP
Image caption خانم ترامپ در مالاوی با کودکان دبستانی دیدار کرد
ملانیا ترامپ سر کلاس درس در مالاوی حق نشر عکس AFP
Image caption ملانیا ترامپ سر کلاس درس در مالاوی
ملانیا ترامپ در مصر از اهرام ثلاثه دیدار کرد حق نشر عکس AFP
Image caption ملانیا ترامپ در مصر از اهرام ثلاثه دیدار کرد
ملانیا ترامپ در کنار مجسمه ابوالهول حق نشر عکس Reuters
Image caption ملانیا ترامپ در کنار مجسمه ابوالهول
ملانیا ترامپ در کنار انتصار عامر، بانوی اول مصر حق نشر عکس AFP
Image caption ملانیا ترامپ در کنار انتصار عامر، بانوی اول مصر

Pictures from AFP and Reuters

موضوعات مرتبط