دیدار از قلعه یَمچون، از آثار تاریخی استان بدخشان تاجکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار از قلعه یَمچون، از آثار تاریخی استان بدخشان تاجیکستان

قلعه یَمچون یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی وادی وَخان است. وادی وخان از کهن‌ترین مناطق تاجیکستان و افغانستان بوده و از ساحل رودخانه پنج تا کوههای هندوکُش دامن پهن کرده است. یکصد و بیست وسه سال پیش که انگلیسی‌ها و روسها، بدخشان را بین خود تقسیم کردند، وادی وخان هم به دو بخش تقسیم شد.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط