هشدار دوباره دانشمندان درباره افزایش شدید دمای زمین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار دوباره دانشمندان درباره افزایش شدید دمای زمین

دانشمندان در نشست کره جنوبی برنامه جدیدی برای کاهش گازهای گلخانه ای ارائه داده اند. آنها می گویند برای کاهش اثرات مخرب گرمایش جهانی باید افزایش دمای زمین را زیر ۱ و نیم درجه نگه داشت. این درحالی است که پیشتر می گفتند باید زیر دو درجه باشد. نگین شیرآقایی در گزارشش می گوید اگر برنامه سختگیرانه دانشمندان اجرا نشود، آینده بشر با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.