کلاس آشپزی برای مردان سالمند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلاس آشپزی برای مردان سالمند

آشپزی کردن، برای بعضی شغل است و برای بعضی هم تفریح. اما شاید کمتر کسی باشد که بخواهد وقتی پا به سن گذاشت، این مهارت را یاد بگیرد؛ مخصوصا اگر پیش از این، پا در آشپزخانه نگذاشته باشد. همین باعث شده، یک سرآشپز معروف در بریتانیا به کمک مردانی برود که دست تنها مانده اند و باید برای داشتن یک برنامه غذایی سالم، خودشان آستین ها را بالا بزنند .

تیم مافِت گزارش می‌دهد.