نگاهی به خانه پامیری بدخشانی‌های تاجکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به خانه پامیری بدخشانی‌های تاجیکستان

بدخشانی‌های تاجیکستان با اعتقادات و آداب و رسومشان از مردم مناطق دیگر این کشور متفاوتند. معماری خانه‌های سنتی آنها که از چوب و گل و سنگ ساخته می‌شوند، منحصر به فرد و یادآور اصول و اعتقادات زرتشتی است. این خانه‌ها هم برای زندگی در شرایط سخت کوهستان مناسبند و هم نشانی از گنجینه غنی فرهنگ مردم بدخشان دارند. در ادامه‌ گزارش‌های سهراب ضیا از استان بدخشان تاجیکستان، به تماشای خانه پامیری میرویم.

موضوعات مرتبط