سرنوشت نامشخص ادلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت نامشخص ادلب

ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف دولت سوریه، خانه نزدیک به سه میلیون غیرنظامی هم هست. دولت گفته بود برای پس گرفتن این منطقه، عملیات بزرگی به راه خواهد انداخت، اما با توافقی که بر سر ایجاد منطقه حایل میان طرف های درگیر به دست آمد، این عملیات به تعویق افتاد. توافقی با میانجی گری روسیه و ترکیه. جرمی بوئن، سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی، این گزارش را از خط مقدم جنگ در ادلب فرستاده؛ جایی که کمتر خبرنگاری تا حالا توانسته برود.