سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی همچنان در ابهام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی همچنان در ابهام

مقامهای سعودی به بازرسان ترکیه اجازه داده اند ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول را جستجو کنند. جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی یک هفته پیش در ترکیه ناپدید شد. مقام‌های ترکیه می گویند که مقام‌های عربستان سعودی احتمالا او را کشته یا ربوده‌اند. سازمان ملل هم از ترکیه و عربستان سعودی خواسته باهم برای روشن شدن وضعیت این روزنامه نگار همکاری کنند. با افزایش فشارهای بین المللی و نگرانی از وضعیت آقای خاشنجی آمریکا هم خواهان تحقیقات کامل در این زمینه شده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد