دیداری از مرکز بانوان" مهر مادر" در بدخشان تاجکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیداری از مرکز بانوان 'مهر مادر' در بدخشان تاجیکستان

نرخ بیکاری در مناطق کوهستانی تاجیکستان، به ویژه در میان زنان بالاست. مهاجرت مردها به روسیه باعث می شود مسئولیت زنان بیشتر باشد اما نبود شغل مناسب در نواحی دورافتاده برای زنها، شرایط زندگی خانواده‌ها را سخت می‌کند. در ناحیه درواز استان بدخشان تاجیکستان برای این مشکل راه حلی پیدا کرده‌اند.

در آخرین بخش از گزارشهای خبرنگارمان سهراب ضیا از بدخشان، سری به مرکز بانوان "مهر مادر" در "درواز" می‌زنیم که زندگی دهها زن ساکن این ناحیه را تغییر داده است.

موضوعات مرتبط