جوانان زیر ۲۵ سال بریتانیا به الکل 'پشت می‌کنند'

اکل حق نشر عکس Getty Images
Image caption نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که افرادی که در تمامی طول عمر خود هرگز نوشابه الکلی مصرف نکرده‌اند نیز بیشتر شده است

نتیجه یک پژوهش تازه در انگلستان نشان داده است که جوانان در حال پشت کردن به الکل هستند.

محققان با تحلیل اطلاعات پزشکی طی یک دهه گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که در سال ۲۰۱۵ یک سوم افراد بین ۱۶ تا ۲۴ ساله گفتند که مشروبات الکلی نمی‌نوشند، در حالی که ده سال پیش از آن، این میزان تنها یک پنجم افراد در این گروه سنی بود.

بر اساس آمار نظرسنجی نهادهای بهداشتی انگلستان، گرایش به زیاده‌روی در مصرف الکل نیز کاهش یافته و از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

نتایج این نظرسنجی که شامل حدود ۱۰هزار نفر بود، نشان داده است که مصرف الکل در میان جوانان کاهش یافته است.

حق نشر عکس Thinkstock

تحقیقات جدید منتشر شده در مجله پزشکی BMC Public Health نشان می‌دهد که نسبت جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله‌ای که الکل مصرف نمی‌کنند از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

در نظرخواهی سال ۲۰۱۵، فقط ۲۸ درصد از افراد در این گروه سنی گفتند که بیش از میزانی که "امن" توصیف شده الکل مصرف کرده‌اند. یک دهه پیش از آن، این رقم به ۴۳ درصد می‌رسید.

همچنین، تعداد افرادی که گفتند در تمامی طول عمر خود هرگز نوشابه الکلی مصرف نکرده‌اند نیز بیشتر شده و بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ از ۹ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این تحقیق یافته‌های اخیر اداره آمار ملی بریتانیا را تأیید می‌کند که نشان داده بود تعداد بزرگسالانی که گفته‌اند الکل مصرف می‌کنند به پایین‌ترین سطح خود تا این زمان رسیده است.

لیندا فت، یکی از محققان این پژوهش، می‌گوید: "افزایش تعداد جوانانی که نوشابه غیرالکلی را انتخاب می‌کنند نشان می‌دهد که این رفتار ممکن است به رفتاری پذیرفته‌تر تبدیل شده باشد در حالی که رفتارهای پرخطر مانند نوشیدن الکل ممکن است کمتر قابل قبول شوند."

Image caption هر واحد الکل= درصد الکل ضرب در حجم الکل (به میلی‌لیتر) تقسیم بر هزار