آوارگان روهینگیا که دوباره آواره می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوارگان روهینگیا که دوباره آواره می‌شوند

برای بیش از یک میلیون روهینگایی، بنگلادش پناهگاهی برای فرار از خشونتی بود که آنها را از خانه رانده بود. امروز اما نه سرزمین مادری می خواهدشان و نه کشور همسایه. کابوس مسلمانان روهینیگایی تمام نمی شود. پناهجویانی که در بنگلادش پناه گرفته اند حالا به خاطر نارضایتی عمومی از حضورشان مجبورند بازهم کوله بار آوارگی بر دوش بگیرند و این بار به نقطه ای دورافتاده پناه ببرند.

یوگیتا لیمای، خبرنگار بی بی سی، گزارش می دهد.