هشدار سازمان ملل در مورد وضعیت پناهجویان در نائورو و پاپوآ گینه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان ملل در مورد وضعیت پناهجویان در نائورو و پاپوآ گینه

سازمان ملل می گوید وضعیت پناهجویان در جزایر دورافتاده نائورو و گینه نو وخیم است و خواستار تعطیلی آنها شده است. استرالیا می گوید این سیاست‌ها برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان و به خطر افتادن جانشان ضروری است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.