پیامدهای ناپدید شدن خاشقجی؛ ارزش بازار سهام عربستان سقوط کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای ناپدید شدن خاشقجی؛ ارزش بازار سهام عربستان سقوط کرد

عربستان امروز هشدار داد چنانچه متهم به طرح ریزی و اجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی شود، واکنشی دو چندان سخت تر نشان خواهد داد. هر چند ارزش بازار بورس عربستان امروز افت کرده و فهرست کسانی که کنفرانس ماه آینده در این کشور را تحریم کردند بیشتر شده اما نگاه ها به سوی واکنش دولت دونالد ترامپ است.

سیاوش اردلان گزارش میدهد