تحقیق جدید بی‌بی‌سی: اکثر حملات شیمیایی سوریه کار اسد بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق جدید بی‌بی‌سی: اکثر حملات شیمیایی سوریه کار اسد بود

پس از مطالعه ده‌ها مورد حمله شیمیایی در جنگ داخلی سوریه، واحد تحقیقات بی بی سی به این نتیجه رسیده که بخش عمده این حمله ها را حکومت سوریه انجام داده است. این یافته ها حاصل ماه‌ها تحقیق و مشورت با شاهدان و کارشناسان بوده است. ویژه برنامه یک ساعته بی بی سی در اینباره از کانال بی بی سی داخلی پخش می‌شود؛ سیاوش اردلان درباره چکیده‌ای از یافته های این برنامه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط