افزایش جرایم ناشی از نفرت در بریتانیا

حق نشر عکس Getty Images
Image caption اکثر قربانیان جرایم ناشی از نفرت مذهبی، مسلمانان هستند

به گفته پلیس بریتانیا، جرایم ناشی از نفرت مذهبی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد.

در ویلز و انگلستان جرایم ناشی از نفرت در مقایسه با آمار سال گذشته ۴۰ در صد افزایش یافته است.

اکثر جرایم ناشی از نفرت از باورهای مذهبی علیه مسلمانان صورت گرفته است که ۵۲ درصد از کل جرایم مذهبی را تشکیل می دهد.

در مجموع ازآوریل سال ۲۰۱۷ تا ماه مارس سال جاری ۹۴ هزار مورد از این گونه جرایم به ثبت رسیده است که بیش ۷۶ درصد از آن را نفرت نژادی تشکیل می‌دهد.

جرایم ناشی از نفرت به جرایمی گفته می‌شود که از کینه و دشمنی با نژاد، مذهب، گرایش جنسی، معلولیت و هویت تراجنسیتی سرچشمه می گیرد.

تمایل به گزارش این گونه جرایم افزایش یافته است

به گفته خبرنگار بی بی سی در امور داخلی در هر یک از این موارد افزایش دیده می شود که یکی از علل آن تمایل قربانیان به گزارش دادن جرم به مقامات پلیس است.

این آمار در حالی منتشر شده که وزارت کشور بریتانیا سرگرم بررسی موارد جرایم ناشی از تعصب علیه زنان، مردان و پسران و سالمندان برای گنجاندن در شمار جرایم ناشی از نفرت است که مجازات های سنگینی در برخواهد داشت.