آرمان روز جهانی غذا: شکم سیر و غذای سالم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرمان روز جهانی غذا: شکم سیر و غذای سالم

در نشستی سازمان خوار و بار جهانی که امروز به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شد، گرسنگی و تغذیه ناسالم دو مشکل عمده وضعیت غذایی امروز دنیا عنوان شد. برای رسیدن به اهداف سازمان ملل برای مقابله ببا هر معضل، جهان کجا ایستاده است؟

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط