ترزا می خواستار نرمش اتحادیه اروپا در مورد مرز ایرلند خواهد شد

حق نشر عکس Reuters
Image caption ترزا می و توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا

نخست وزیر بریتانیا، ترزا می، در سخنرانی که امروز در اجلاس رهبران کشورهای اتحادیه اروپا ایراد خواهد کرد از رهبران اتحادیه اروپا خواهد خواست تا در مورد موضوع مرز ایرلند نرمش به خرج دهند.

مذاکرات برگزیت بر سر موضوع مرز به بن بست برخورد کرده اما اتحادیه اروپا می گوید که بر عهده بریتانیاست که پیشنهادهای جدیدی را سر میز مذاکره بیاورد.

خبرنگار سیاسی بی بی سی می گوید خانم می خواهد کوشد با لحنی خوشبینانه در مورد پیشرفت در مذاکرات تا این تاریخ سخن بگوید.

اما او می گوید که انتظار رفع بن بست کم است.

گزارش شده که اتحادیه اروپا در فکر تمدید دوره "انتقالی" است یعنی دوره بعد از برگزیت و قبل از به جریان افتادن توافق تجاری با بریتانیا.

موضوعات مرتبط