داستان سرگردانی پناهجویان در مرز مکزیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان سرگردانی پناهجویان در مرز مکزیک

هزاران پناهجو از سراسر امریکای مرکزی پشت مرز جنوبی مکزیک سرگردانند. دولت های آمریکای مرکزی بعد از تهدیدهای پیاپی آمریکا حالا کنترل مرزهای خود را تشدید کرده اند. عده ای از پناهجویان منصرف شده و در راه بازگشت به کشورشان هستند و تعدادی هم توانسته اند به هر ترتیبی خودشان را به مکزیک برسانند تا از آنجا به آمریکا بروند. علیم مقبول، خبرنگار بی بی سی از مرز مکزیک - گواتملا گزارش می دهد.