سفر بولتون به مسکو؛ اختلاف بر سر پیمان موشکهای میانبر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر بولتون به مسکو؛ اختلاف بر سر پیمان موشکهای میانبر

روسیه هشدار داده است اگر آمریکا از یکی از مهمترین توافق های هسته ای با این کشور خارج شود، دنیا جایی خطرناکتر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید کشورش از معاهده منع تولید و گسترش موشک های میان برد هسته ای خارج خواهد شد، چون به گفته او روسیه آن را نقض کرده است. چیزی که روسیه آن را رد می کند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.