کاروانی که آهسته نمی‌راند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاروانی که آهسته نمی‌راند

مهاجرت شهروندان کشورهای آمریکای مرکزی به ایالات متحده نامعمول نیست. بسیاری از شهروندان این کشورها، از شرایط بد اقتصادی و فقر شدید در رنجند و چاره را در رفتن به سرزمینی دیگر می‌بینند. اما کاروانی چند هزار نفره از این مهاجران که در روزهای گذشته در تلاش برای رسیدن به آمریکاست، جنجال برانگیز شده است.

علیم مقبول خبرنگار بی بی سی جهانی با این گروه همراه شده تا علت این مهاجرت بزرگ را جویا شود.