افزایش بازداشتگاه‌های ویژه اقلیت اویغور در شرق چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش بازداشتگاه‌های ویژه اقلیت اویغور در شرق چین

دولت چین به سرعت مشغول گسترش بازداشتگاه‌های مسلمانان در شرق این کشور است. براساس شواهدی که بی‌بی‌سی به دست آورده، شمار اردوگاه‌هایی با عنوان "مراکز بازآموزی عقیدتی" در منطقه ی عمدتا مسلمان‌نشین سین‌کیانگ به سرعت در حال افزایش است. دولت چین متهم شده که تا یک میلیون مسلمان را که عمدتا از اقلیت اویغور هستند بدون محاکمه و بدون ‌آنکه اتهام و دوره محکومیت آنان مشخص باشد به این اردوگاه ها فرستاده است.

جان سادورث، از منطقه ای گزارش می دهد که خبرنگاران معمولا اجازه ورود به آن را ندارند.

موضوعات مرتبط