سازمان ملل: 14 میلیون نفر یمنی در معرض قحطی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: ۱۴ میلیون یمنی در معرض قحطی

رئیس کمک های انسان دوستانه سازمان ملل هشدار داده که نیمی از مردم یمن، یعنی حدود ۱۴ میلیون نفر، با قحطی روبرو هستند. سازمان ملل گفته اگر جنگ در حدیده بالا بگیرد، این بندرگاه دیگر قادر به تامین غذای یمنی‌ها نیست.

اورلی گیرن از بندر حدیده در یمن گزارش می‌دهد با این هشدار که این گزارش ممکن است برای بعضی ناراحت‌‌کننده باشد.

موضوعات مرتبط